Hội đồng Trường Arlington Hiện đang Chấp nhận Đề cử cho Công dân được Vinh danh năm 2023

Mỗi năm, Hội đồng Nhà trường công nhận những tình nguyện viên đã có những đóng góp xuất sắc cho Trường Công lập Arlington. Vinh dự này ghi nhận những cá nhân đã dành thời gian và sức lực đáng kể cho nhiều hoạt động tình nguyện trong cộng đồng trường học Arlington. Hội đồng Nhà trường đang chấp nhận các đề cử cho Công dân được Danh dự năm 2023 cho đến Thứ Hai, ngày 13 tháng 2023 năm 19 và những người nhận giải sẽ được công nhận tại Cuộc họp Hội đồng Nhà trường ngày XNUMX tháng XNUMX. Thông tin chi tiết về giải thưởng này và thông tin đề cử, bao gồm cả mẫu đề cử, có thể được tìm thấy tại https://www.apsva.us/about-the-school-board/aps-honored-citizens/ hoặc bằng cách liên hệ với văn phòng Hội đồng Nhà trường theo số 703-228-6015.