APS Thông tin mới được đăng

Hội đồng trường Arlington hiện đang chấp nhận đề cử cho năm 2021 APS Công dân được vinh danh

Mỗi năm, Hội đồng Nhà trường công nhận những tình nguyện viên có đóng góp xuất sắc cho Trường Công lập Arlington. Vinh dự này công nhận những cá nhân đã cống hiến thời gian và năng lượng đáng kể cho một loạt các hoạt động tình nguyện trong cộng đồng trường học Arlington. Hội đồng quản trị nhà trường đang chấp nhận các đề cử cho Công dân được vinh danh năm 2021 đến hết Thứ Hai, ngày 5 tháng 2021 năm 6 và những người nhận được đề cử sẽ được công nhận tại Cuộc họp Hội đồng trường ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX. Thông tin chi tiết về giải thưởng này và thông tin đề cử, bao gồm cả các hình thức đề cử, có thể được tìm thấy tại https://www.apsva.us/about-the-school-board/aps-honored-citizens/ hoặc bằng cách liên hệ với văn phòng Hội đồng Nhà trường theo số 703-228-6015.