Ở nhà với APS Tuần 7: Biết chữ sớm ở trường mẫu giáo

xem trên Vimeo