Hãy thay thế cho APS!

APS Hội chợ việc làm thay thế ngày 24 tháng XNUMX
Nhấp vào hình ảnh để tải PDF

Trường Công lập Arlington sẽ tổ chức Hội chợ Việc làm Giáo viên Thay thế vào Thứ Hai, ngày 24 tháng 2023 năm XNUMX! Chúng tôi mời bạn chia sẻ với bất kỳ ai mà bạn biết có thể quan tâm đến việc trở thành Người thay thế.

Walk-in được hoan nghênh! 

Đây là liên kết đăng ký để áp dụng: https://apps2.winocular.com/ArlingtonPS/workspace/wSpace.exe?Action=wsJobsMain&JobPosting=SUBS22/23.57.1