APS Thông tin mới được đăng

Hậu trường: Video Cuộc thi MLK

AETV đã đến thăm một số trường học trước thời hạn để xem hậu trường về quá trình một số sinh viên của chúng tôi đã trải qua để truyền đạt ý tưởng về hòa bình của họ. Sự làm việc chăm chỉ, sự cống hiến và cam kết mà sinh viên của chúng tôi đưa vào các bài dự thi của họ không bị bỏ qua. Hãy xem video tiêu điểm AETV của tuần này.