APS Thông tin mới được đăng

Breonna McClain Được đặt tên là Hiệu trưởng của Trường Tiểu học Ashlawn

Ashlawn Hiệu trưởng Breonna McClainHội Đồng Nhà Trường bổ nhiệm Breonna McClain làm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Ashlawn. McClain hiện là hiệu phó tại Ashlawn.

“Breonna có kiến ​​thức nền tảng vững chắc về khả năng đọc viết cũng như sự hiểu biết sâu sắc và niềm đam mê đảm bảo học sinh trở thành Công dân Toàn cầu, điều này được thể hiện rõ qua công việc cô đã làm tại Ashlawn để nâng cao Dự án Công dân Toàn cầu,” Giám đốc Học viện Tiến sĩ Pat Murphy cho biết. “Sự quen thuộc của cô ấy với cộng đồng Ashlawn và sự nhiệt tình của cô ấy đối với giáo dục khiến cô ấy trở thành sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp tục khung giáo dục xuất sắc tại Ashlawn.”

McClain có bằng Cử nhân Giáo dục tại Đại học Miami và Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Ashland. Cô nhận được chứng chỉ lãnh đạo giáo dục từ Đại học George Washington. Cô bắt đầu sự nghiệp giảng dạy môn ngữ văn và nghiên cứu xã hội tại Trường Tiểu học VanGorden và sau đó là Trường Tiểu học Độc lập ở Ohio.

Năm 2013, cô bắt đầu sự nghiệp của mình tại Arlington với tư cách là giáo viên dạy tiếng Anh, đọc và nghiên cứu xã hội ở trường trung học cơ sở tại trường trung học Williamsburg. McClain là hiệu phó tại Ashlawn từ năm 2015. McClain đã làm việc chặt chẽ, từ rất sớm tại Williamsburg, với các nhóm lãnh đạo của trường để sử dụng dữ liệu nhằm tăng cường giảng dạy và cải thiện thành tích của học sinh. Bộ kỹ năng này đã được cô chuyển sang làm việc tại Trường Tiểu học Ashlawn.

Trong hai năm qua, McClain đã sát cánh cùng Judy Apostolico-Buck để lãnh đạo nhân viên trong việc thực hiện các phương pháp giảng dạy cốt lõi, bao gồm các cộng đồng học tập chuyên nghiệp và Hệ thống Hỗ trợ theo Bậc Arlington, giúp Ashlawn trở thành một trường học hàng đầu. Cô có một sự hiểu biết sâu sắc và niềm đam mê trong việc đảm bảo học sinh trở thành Công dân Toàn cầu, điều này được thể hiện rõ qua những công việc cô đã làm tại Ashlawn để nâng cao Dự án Công dân Toàn cầu.

Cuộc hẹn có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy.