APS Thông tin mới được đăng

Được đặt tên cho Người chiến thắng Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Khu vực Bắc Virginia

Cuối tuần qua, các nhà khoa học trẻ trong khu vực đã có cơ hội giới thiệu các dự án của họ trong Hội chợ Khoa học và Kỹ sư Khu vực Bắc Virginia. Những người chiến thắng năm nay, bao gồm các sinh viên từ APS trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, được công bố vào ngày 5 tháng Ba.

Tìm hiểu thêm