APS Thông tin mới được đăng

Tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Video Tribute

Chuẩn bị để được truyền cảm hứng từ những phản ánh của những sinh viên có bài luận, bài thơ và tác phẩm nghệ thuật đoạt giải để tri ân Tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Xem đoạn video đầu tiên nêu bật những người chiến thắng trong Cuộc thi Văn học và Nghệ thuật Thị giác hàng năm, những người đã được chọn từ hơn 1,300 mục.

Tìm hiểu thêm

Noche de Información de Kindergarten se celebrará el 23 de thụtro

Las Familyias de las Escuelas Públicas de Arlington están invitadas a la Noche de Información anual sobre Mẫu giáo, prevista para el lunes, 23 de thụtro, a las 7 pm, en la escuela secundaria Washington-Lee, 1301 de la calle N. Stafford. (Fecha en caso de nieve: 30 de Etero) Durante el programma de Información, las familyias […]

Tìm hiểu thêm