APS Thông tin mới được đăng

APS Phát hành phân tích dữ liệu nhân khẩu học cho sự thay đổi ranh giới trường trung học gần đây

Sau khi Hội đồng Nhà trường chấp thuận những thay đổi đối với ranh giới trường trung học vào tháng 2016 năm XNUMX, một số câu hỏi đã nhận được từ các thành viên của cộng đồng, những người yêu cầu thêm chi tiết về tác động mà những thay đổi sẽ có đối với nhân khẩu học trong tương lai tại ba trường trung học toàn diện.

Tìm hiểu thêm