APS Thông tin mới được đăng

Các Đánh Giá Của Hội Đồng Nhà Trường 2016-17 Các Ưu Tiên

Tại cuộc họp tối hôm qua, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận về các ưu tiên của họ trong năm học 2016-17. Hội đồng quản trị thiết lập các ưu tiên hàng năm để hỗ trợ duy trì công việc của Hội đồng tập trung, hiệu quả và phù hợp với các mục tiêu Kế hoạch Chiến lược của mình.

Tìm hiểu thêm

Ban Giám Hiệu Thảo Luận Các Bước Tiếp Theo Tại Phiên Làm Việc Về Lập Kế Hoạch Và Hướng Dẫn Cơ Sở Vật Chất

Tại buổi Làm việc của Hội đồng Nhà trường được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 2017, các thành viên Hội đồng Nhà trường đã thảo luận về nhiều chủ đề giảng dạy và cơ sở vật chất liên quan đến Kế hoạch Cải thiện Nguồn vốn (CIP) năm tài chính 26-XNUMX đã được thông qua và cung cấp hướng dẫn và chỉ đạo cho nhân viên để tiến tới.

Tìm hiểu thêm