APS Thông tin mới được đăng

Ban Giám hiệu Trường bổ nhiệm Mới APS Giám Đốc Điều Hành

Hội đồng Trường bổ nhiệm Tiến sĩ John Mayo làm Giám đốc Điều hành (COO) đầu tiên của Trường Công lập Arlington tại cuộc họp tổ chức ngày 1 tháng Bảy. COO là một vị trí mới nằm trong kế hoạch tái tổ chức của Giám Đốc Học Khu, được thiết kế để củng cố hoạt động và cung cấp cho trường học, học sinh, giáo viên và nhân viên những hỗ trợ và nguồn lực cần thiết.

Tìm hiểu thêm

Tiến sĩ Anne M. Kress chúc mừng Lớp học năm 2021 của Trung tâm Hướng nghiệp Arlington Bao gồm 14 Học sinh Ghi danh kép

Vào thứ Năm, ngày 18 tháng 2021, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NOVA), Tiến sĩ Anne M. Kress, là diễn giả chính cho buổi lễ tốt nghiệp của Trung tâm Hướng nghiệp Arlington (ACC) công nhận lớp năm XNUMX - lớp đầu tiên của những sinh viên tốt nghiệp nhập học kép.

Tìm hiểu thêm