APS Thông tin mới được đăng

Giờ kiểm tra COVID-19 mở rộng

Các Trường Công Lập Arlington và đối tác khảo thí của họ, ResourcePath, sẽ kéo dài thời gian tại địa điểm khảo thí của Trường Trung Học Cơ Sở Kenmore bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 16 Tháng Mười Hai để phù hợp với cộng đồng trong kỳ nghỉ lễ.

Tìm hiểu thêm

Phiên thông tin trung học ảo

Là phần tiếp theo của Đêm thông tin trung học ảo vào tháng XNUMX vừa qua, tất cả APS các trường trung học và các chương trình muốn mời học sinh và gia đình tham gia đêm thông tin ảo dựa trên trường học của họ.

Tìm hiểu thêm

APS Cập nhật về giải quyết mối quan tâm của người lái xe buýt

Tài xế và nhân viên của chúng tôi là những thành viên quan trọng của APS đội. Chúng tôi đã thực hiện nhiều bước để giải quyết mối quan tâm của một số tài xế của chúng tôi về vấn đề bồi thường, văn hóa và khí hậu, và chúng tôi tiếp tục làm việc với nhóm vận chuyển của mình để đảm bảo chúng tôi giữ chân được những tài xế xe buýt học đường xuất sắc ở Arlington.

Tìm hiểu thêm