Tin tức

VDOE phát hành Tiêu chuẩn về Kết quả Kiểm tra Học tập 2020-21

Hôm nay, Bộ Giáo dục Virginia (VDOE) đã công bố kết quả kiểm tra Tiêu chuẩn Học tập (SOL) 2020-21, phản ánh những hoàn cảnh bất thường mà học sinh và trường học phải đối mặt trong năm ngoái và thiết lập một đường cơ sở để phục hồi sau đại dịch.

Thông báo Hủy bỏ Hồ sơ Giáo dục Đặc biệt

Thông báo từ đây được đưa ra rằng Trường Công lập Arlington (APS) dự định phá hủy hồ sơ giáo dục đặc biệt của những học sinh cũ đã tốt nghiệp, hoàn thành chương trình học, chuyển trường, hoặc rút lui khỏi APS trong năm học 2014-15.