Tin tức

Tìm hiểu Sáng kiến ​​Lộ trình Toán học Virginia Mới

Sáng kiến ​​Lộ trình Toán học Virginia (VMPI) là một sáng kiến ​​chung giữa Bộ Giáo dục Virginia (VDOE), Hội đồng Giáo dục Đại học Bang Virginia (SCHEV) và Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng Virginia (VCCS).

Cập nhật hàng tuần vào ngày 6 tháng XNUMX của Tổng giám đốc

Khi chúng tôi tiếp tục giảng dạy trong tuần này, tôi muốn dành một chút thời gian để cảm ơn các hiệu phó vô cùng tài năng của chúng tôi để công nhận Tuần lễ Trợ lý Hiệu trưởng Quốc gia. Họ là những nhà lãnh đạo đặc biệt, những người truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta thông qua công việc của họ để phục vụ học sinh và đóng góp vào thành công toàn trường.