Tin tức

APS Thông báo lịch ăn cho kỳ nghỉ xuân

Trường Công lập Arlington sẽ cung cấp dịch vụ bữa ăn trong kỳ nghỉ xuân để đảm bảo học sinh có thể dùng bữa trong thời gian trường học nghỉ.

Hội chợ khám phá nghề nghiệp ảo 2021 sẽ diễn ra vào tháng XNUMX!

APS và Trường Công Quận Fairfax đang hợp tác tổ chức Hội chợ Khám phá Nghề nghiệp Ảo, Thứ Hai, ngày 19 tháng 30 - Thứ Sáu, ngày 2021 tháng 100 năm XNUMX. Học sinh trung học sẽ có thể kết nối với hơn XNUMX chuyên gia trong ngành địa phương từ các lĩnh vực nghề nghiệp có nhu cầu.