APS Thông tin mới được đăng

Các thay đổi đối với Địa điểm ăn uống và Địa điểm trả khách bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 5 tháng XNUMX

Tiếng Tây Ban Nha

Cập nhật: Trường Công Lập Arlington đang thực hiện các thay đổi đối với các địa điểm ăn uống và địa điểm trả khách trong nỗ lực hợp lý hóa các hoạt động.

Thứ Sáu, ngày 2 tháng Mười sẽ là ngày cuối cùng các bữa ăn sẽ được trả lại tại Công viên Myer Heights và Trung tâm Giáo dục Syphax. Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 5 Tháng Mười, Trường Tiểu Học Long Branch (33 N. Fillmore St.) sẽ mở cửa như một địa điểm ăn uống.

Danh sách đầy đủ các địa điểm ăn uống và địa điểm giao hàng là có sẵn trực tuyến.