APS Thông tin mới được đăng

Cộng tác trong chuỗi video cô lập

Hợp tác trong khi cô lậpLà một phần của tháng Ba là Nghệ thuật trong Tháng học, APS, hợp tác với Arlington Cultural Affairs, giới thiệu Hợp tác trong khi cô lập, trong đó sinh viên sân khấu thể hiện ước mơ và hy vọng về tương lai thông qua công nghệ chiếu video. Sinh viên từ Yorktown (vào ngày 3/16), Wakefield (vào 3/22), HB Woodlawn (ngày 3/23)Washington-Liberty (vào ngày 3/25) sẽ hiển thị video trên màn hình bật lên 8 x 14 ft được xây dựng theo hình đầu và bong bóng thoại, tại mỗi trường trung học vào các ngày tương ứng của họ đã nêu ở trên, từ 6-8 giờ tối. Dự án này được thực hiện nhờ một khoản tài trợ từ Wolf Tổ chức bẫy. Xem lén