Xin chúc mừng năm 2021-22 của chúng ta APS Người về hưu!

Khi năm học kết thúc, công việc của nhiều nhân viên của chúng tôi tại đây APS. Tuần trước, APS tổ chức lễ kỷ niệm cho những người đã nghỉ hưu tại Trung tâm Cộng đồng Lubber Run. Quản trị viên, thành viên hội đồng quản trị và thành viên của Trường học & quan hệ cộng đồng nhóm đã cùng nhau đến để cảm ơn những nhân viên đã đóng góp rất nhiều cho việc giáo dục học sinh của chúng tôi và đã hoặc sẽ bắt đầu một chương mới của cuộc đời họ khi nghỉ hưu. Xem của chúng tôi bộ sưu tập ảnh dưới đây và xem video về những người về hưu nói lời tạm biệt cuối cùng của họ với APS. Xin chúc mừng và cảm ơn bạn đã phục vụ APS!

Video

Bộ Sưu Tập Hình Chụp