Học sinh được tiêm phòng đầy đủ có phải cách ly không?

đăng ngày 17 tháng XNUMX

Học sinh đã được tiêm chủng đầy đủ được miễn cách ly trừ khi chúng phát triển các triệu chứng COVID-19 hoặc xét nghiệm dương tính với COVID-19. Nếu học sinh hoặc nhân viên được tiêm chủng phát triển các triệu chứng COVID-19, chúng tôi nên đi xét nghiệm.