Tám trường nhận được chỉ định ngôi sao tím

Ngoài Ngày Cựu chiến binh, tháng XNUMX là tháng công nhận quốc gia để tôn vinh các gia đình quân nhân của chúng tôi. Đây là thời điểm hoàn hảo để kỷ niệm các trường học thân thiện với quân đội của chúng ta!

Tên ngôi sao tím Virginia được trao cho các trường đã thể hiện cam kết lớn đối với học sinh và gia đình có liên hệ với quân đội của quốc gia chúng ta.

biểu tượng ngôi sao màu tímXin chúc mừng tám trường Ngôi Sao Tím Xuất sắc mới được chỉ định của chúng tôi!

  • Trung tâm nghề nghiệp Arlington
  • Trường truyền thống Arlington
  • Trường tiểu học Escuela Key
  • Trường tiểu học Hoffman-Boston
  • Trường trung học cơ sở Kenmore
  • Trường tiểu học Oakridge
  • Trường trung học cơ sở Swanson
  • Thomas Jefferson Middle School

* Discovery Elementary là trường đầu tiên APS trường nhận danh hiệu Ngôi Sao Tím vào năm 2019.