Bộ sưu tập Hình ảnh: Escuela Key Kỷ niệm Khai mạc với Lễ Cắt Ruy băng

Escuela Key Elementary đã tổ chức sự kiện cắt băng khánh thành vào ngày 5 tháng XNUMX, để kỷ niệm sự khởi đầu của một chương hoàn toàn mới — với một cái tên mới và một địa điểm mới. Trong phần phát biểu của mình, Tổng Giám đốc, Tiến sĩ Durán đã nêu bật sức mạnh của chương trình song ngữ và ý thức cộng đồng mạnh mẽ của trường. Tham gia cùng Tiến sĩ Durán có Hiệu trưởng Chính của Escuela Marleny Perdomo; Chủ tịch Hội đồng Trường, Tiến sĩ Barbara Kanninen; Cố vấn Don Jesús Fernández từ Bộ Giáo dục Tây Ban Nha; Chủ tịch PTA Erin Lester; và nhân viên Escuela Key, học sinh và gia đình. Học sinh Escuela Key đã hát Amazing Grace và đọc một bài thơ về mọi thứ lớn như thế nào khi chúng còn nhỏ.