APS Thông tin mới được đăng

Các Gia Đình Lớp Năm Được Mời Tham Dự Đêm Thông Tin Hàng Năm Của Trường Trung Học Cơ Sở

Bản trình bày chính sẽ được phát trực tiếp trên APS Website

Các gia đình lớp năm được mời tham dự Đêm Thông tin Hàng năm của Trường Trung học cơ sở để tìm hiểu thêm về các trường trung học cơ sở và các chương trình trong Trường Công lập Arlington. Đêm Thông tin về Trung học cơ sở được lên kế hoạch vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 7, lúc 1301 giờ tối, tại Trường Trung học Washington-Lee, XNUMX N. Stafford St.

Phát trực tiếp trực tuyến
Đối với những gia đình không thể tham gia Đêm Thông Tin Trung Học Cơ Sở năm nay, buổi học chính sẽ được phát trực tiếp trên mạng (bắt đầu lúc 7 giờ tối).

Xin lưu ý rằng chỉ có phần tổng quan chính trong khán phòng sẽ được phát trực tiếp. Các phiên thảo luận của từng trường sẽ không được phát trực tuyến.

Tải xuống bài thuyết trình về đêm thông tin trung học cơ sở. (PDF)

chi tiết sự kiện
Trong chương trình đêm thông tin, các gia đình của học sinh vào trung học cơ sở vào mùa thu năm 2018 sẽ được nghe về những điều sẽ xảy ra ở trường trung học cơ sở, các lựa chọn chương trình, và các nguồn sẵn có cho gia đình. Sau phần khai giảng, các gia đình sẽ có cơ hội tham dự các buổi thuyết trình của từng cá nhân ở trường trung học cơ sở, và tham quan với APS và các quản trị viên của quận tại các bảng tài nguyên riêng lẻ, để tìm hiểu thêm về các chương trình và tài nguyên được quan tâm.

theo dõi chúng tối trên Twitter @APSVirginia và tham gia cuộc trò chuyện bằng thẻ bắt đầu bằng #MSInfoNight.

Vui lòng truy cập www.apsva.us/academicplanning để có nhiều nguồn tài liệu khác nhau để khám phá các lựa chọn giáo dục và nghề nghiệp của học sinh. Phiên dịch đồng thời bằng tiếng Tây Ban Nha sẽ được cung cấp cho phiên họp chung.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Trường học và Quan hệ cộng đồng theo số 703-228-6005.