APS Thông tin mới được đăng

Hạn chót đăng ký học hè

Đăng ký trễ học hè sẽ diễn ra tại Trung tâm Giáo dục Syphax từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối vào Thứ Hai, ngày 25 tháng 2110. (XNUMX Washington Blvd)

Đăng ký muộn là CHỈ cho hiện tại APS học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cần học lại một khóa học họ đã học Không chấp nhận đăng ký các lớp làm việc mới hoặc cho học sinh tiểu học.

Hầu hết các lớp học bắt đầu vào ngày 9 tháng XNUMX. Vui lòng xem Danh mục học hè để biết thông tin về các khoản học phí được giảm và hiệu trưởng trường của bạn để nhận học bổng dựa trên nhu cầu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Danh mục Trường học Mùa hè và Câu hỏi thường gặp có sẵn trực tuyến tại www.apsva.us/summerschool.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với văn phòng Trường hè theo số 703-228-7645 hoặc mùa hè @apsva.us.