Ngày đầu tiên đến trường

Học sinh trở lại lớp học và lịch trình và hoạt động bình thường của trường, được chào đón nồng nhiệt từ các giáo viên, tài xế xe buýt, nhân viên phục vụ ăn uống và toàn thể nhân viên. Xem khi Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Durán đến thăm các tòa nhà vào ngày đầu tiên trong hệ thống trường học.