APS Thông tin mới được đăng

Trường Tiểu học Fleet và McKinley Được đặt tên là Trường RAMP 2020-21

LOGO RAMPHiệp hội Cố vấn Trường học Hoa Kỳ (ASCA) đã công nhận các trường tiểu học Alice West Fleet và McKinley là trường được Công nhận Chương trình Mô hình ASCA (RAMP). Chỉ định RAMP, được trao vì phù hợp với các tiêu chí trong Mô hình Quốc gia ASCA, công nhận các trường cam kết cung cấp một chương trình tư vấn học đường toàn diện, dựa trên dữ liệu và một môi trường giáo dục mẫu mực.

Ít hơn 1,000 trường học đã giành được RAMP kể từ khi chương trình bắt đầu. Các trường này đã sử dụng dữ liệu để thúc đẩy việc phát triển và thực hiện chương trình của họ để tất cả học sinh có thể đạt được thành công. Việc chỉ định RAMP phân biệt các trường này và khuyến khích các cố vấn học đường trên toàn quốc phấn đấu để đạt được sự xuất sắc.

Fleet và McKinley tham gia các trường tiểu học Randolph và Key, trường trung học cơ sở Gunston và Jefferson và trường trung học Wakefield là các trường được chứng nhận RAMP.