Thư viện ảnh: Tôn vinh Ngôn ngữ Thế giới

Lễ kỷ niệm thường niên về Ngôn ngữ, Đa dạng và Văn hóa Thế giới của Arlington, được tổ chức tại Trung tâm Hướng nghiệp, gần đây đã giới thiệu tám ngôn ngữ được cung cấp trên khắp APS. Sự kiện trưng bày tác phẩm của học sinh và giới thiệu các học sinh biểu diễn tiểu phẩm, điệu múa, bài hát và bài thơ. Lễ kỷ niệm là một phần của Tuần lễ Ngoại ngữ Quốc gia.