Nhóm tái chế của Glebe nổi bật trên Green Scene

Trong tập tuần này, Green Scene đến thăm trường tiểu học Glebe để nói chuyện với các học sinh thuộc Đội xanh của trường về việc kiểm tra chất thải của họ. Học sinh muốn xác định xem có bao nhiêu thùng rác thực sự được tái chế và bao nhiêu được vứt vào các thùng rác thông thường. Theo nhóm, học sinh được yêu cầu phân loại túi rác theo loại vật liệu. Các sinh viên phát hiện ra rằng gần 40% thùng rác đã được tái chế. Dựa trên những kết quả này, Đội Xanh sẽ tập trung vào giáo dục để thông báo tốt hơn cho học sinh, giáo viên và cộng đồng về những vật dụng nào nên được tái chế.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.