Sinh viên tốt nghiệp chia sẻ câu chuyện của họ

Hãy lắng nghe sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi chia sẻ sự phấn khích của họ về việc tốt nghiệp và kế hoạch cho đại học, sự nghiệp và các cột mốc quan trọng khác. Xin chúc mừng Lớp của năm 2019.

(Đối với phụ đề, di chuột qua video và nhấp vào nút “cc” ở phía dưới bên phải)