Khung cảnh Xanh nổi bật Dự án ủ phân của trường tiểu học Henry

Trong tập Cảnh Xanh của tuần này, học sinh thực hiện việc tái chế không chỉ là “giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế” khi các em thu gom thực phẩm và rác sân vườn để ủ và sử dụng trong khu vườn ngoài trời của mình. Mỗi ngày, sau bữa ăn trưa trong căng tin, học sinh tách khay ăn trưa, hộp sữa, trái cây và rauaps, và sữa thừa vào hộp đựng. Rác thực phẩm được chuyển đến thùng bên ngoài, nơi nó được kết hợp với rác sân để làm phân trộn. Học sinh đã tham gia các hoạt động dọn dẹp ngoài trời và tìm hiểu về sự khác biệt giữa rác thải nhân tạo và rác thải tự nhiên, và rác thải nào có thể phân hủy. Trường Tiểu học Henry đang kết hợp dự án vào tất cả các lĩnh vực giảng dạy, khi học sinh đọc và viết về quy trình làm phân trộn, sử dụng toán học để tính toán tốc độ phân hủy và tiến hành các thí nghiệm khoa học.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.