APS Thông tin mới được đăng

HB Woodlawn Junior Xếp thứ tư trong Hội chợ Khoa học & Kỹ thuật Quốc tế Regeneron

Julia BrodskyHB Woodlawn cơ sở Julia Brodsky đứng thứ 4 trong Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Regeneron. Dự án của cô, Hoạt động chống màng sinh học của các vi khuẩn biệt lập để điều trị các bệnh nhiễm trùng phổi đa kháng, xếp thứ 4 trong danh mục vi sinh.

Học sinh đạt giải từ lớp 9-12 giành được quyền cạnh tranh tại Regeneron ISEF 2022 bằng cách giành giải cao nhất tại hội chợ khoa học địa phương, khu vực, tiểu bang hoặc quốc gia, nơi các em cạnh tranh với các bạn đồng lứa trên toàn cầu.

Xin chúc mừng, Julia!