APS Thông tin mới được đăng

Các Kỳ nghỉ Vui vẻ từ Trường Công lập Arlington!

Sắp đến kỳ nghỉ đông! Chúng tôi gửi đến bạn một video Kỳ nghỉ Đông ghi lại niềm vui được cho đi (và tuyết trong nhà!), Cùng với một thông điệp đặc biệt từ Giám đốc tạm thời Cintia Johnson. Cảm ơn các đối tác cộng đồng, tình nguyện viên và gia đình đã hỗ trợ trường học của chúng tôi quanh năm, tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh. Thay mặt cho tất cả chúng tôi tại APS, chúng tôi chúc bạn một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và một năm mới hạnh phúc. Chúng tôi sẽ gặp bạn vào năm 2020!