Chúc bạn có một mùa hè tuyệt vời!

Biểu trưng Cập nhật của Giám đốc

En Español

Thân APS Các gia đình,

Chúc các bạn và gia đình có một mùa hè nhiều niềm vui! Khi chúng ta kết thúc năm học này, tôi muốn cảm ơn sự hợp tác của bạn và chia sẻ tin nhắn video cuối năm có một số sinh viên của chúng tôi. Họ đã nói chuyện với chúng tôi về kế hoạch mùa hè của họ khi họ mong đợi một kỳ nghỉ rất xứng đáng.

Đây là thông điệp hàng tuần cuối cùng của tôi trong năm học này. Tôi sẽ tiếp tục các tin nhắn hàng tuần của mình vào ngày 17 tháng 2022 khi chúng tôi chuẩn bị cho năm học 23-XNUMX.

Với lòng biết ơn,

Tiến sĩ Francisco Durán
người quản lý
Trường công lập Arlington