Đêm thông tin trung học

Các gia đình lớp 8: Đêm Thông tin Trung học xảy ra vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 7 lúc 2022 giờ tối. Sự kiện năm nay là ảo và các gia đình có thể xem sự kiện bên dưới. Các gia đình học sinh vào trung học phổ thông vào mùa thu năm XNUMX đã biết về APS các trường trung học, các lựa chọn trường học, thời hạn và thủ tục nộp đơn, các buổi cung cấp thông tin tại trường, các nguồn tài liệu dành cho sinh viên có sẵn, và hơn thế nữa.