APS Thông tin mới được đăng

Dấu ấn lịch sử mùa 2 ra mắt với Elizabeth và Edmund Campbell Avenue

Dấu tích lịch sử Campbell Ave.Phần hai của Dấu ấn lịch sử ra mắt với Đại lộ Campbell của Shirlington. Được đặt theo tên của cư dân Arlington là Edmund và Elizabeth Campbell, con phố là lối vào Làng Shirlington.

Campbells đã làm việc cho công bằng xã hội ở Arlington và Virginia. Là thành viên của Hội đồng Trường Arlington, Elizabeth trở thành người phụ nữ đầu tiên trong Khối thịnh vượng chung Virginia được bầu làm trong Hội đồng Trường. Edmund là luật sư chính trong một vụ án thách thức luật kháng chiến lớn của Virginia, vốn cố gắng ngăn cản học sinh người Mỹ gốc Phi theo học tại một số trường nhất định.

Xem video ngắn này về Campbells và sử dụng #APSNgười đánh dấu lịch sử để trả lời và đặt câu hỏi về lịch sử của họ. Loạt video Dấu ấn lịch sử, do APS, chỉ nêu bật một vài trong số hơn 80 điểm đánh dấu lịch sử nêu bật các địa điểm quan trọng trong quá khứ của Arlington để thu hút học sinh tìm hiểu về lịch sử địa phương.

Để biết thêm thông tin về các video, hãy truy cập https://www.apsva.us/aetv/historical-markers-video-series.