Điểm đánh dấu lịch sử đến thăm cây cầu chuỗi

Cầu dây xíchTháng Chín 9, 2016 - Trong tập tuần này của Dấu ấn lịch sử, Giám đốc, Tiến sĩ Pat Murphy nhìn ra Cầu Chuỗi của Arlington. Cầu Chain ban đầu được khai trương vào năm 1797 và được xây dựng bởi Công ty Cầu Georgetown-Potomac. Cây cầu chở 22,000 xe ô tô mỗi ngày.

Xem video ngắn này về cây cầu và sử dụng #APSHistoryMarkers để trả lời và đặt câu hỏi về lịch sử của nó. Loạt video Dấu ấn lịch sử, do APS, chỉ nêu bật một vài trong số hơn 80 điểm đánh dấu lịch sử nêu bật những địa điểm quan trọng trong quá khứ của Arlington để thu hút học sinh tìm hiểu về lịch sử địa phương. Để biết thêm thông tin về các video, hãy truy cập https://www.apsva.us/aetv/historical-markers-video-series.