APS Thông tin mới được đăng

Giờ kiểm tra COVID-19 mở rộng

Các Trường Công Lập Arlington và đối tác khảo thí của họ, ResourcePath, sẽ kéo dài thời gian tại địa điểm khảo thí của Trường Trung Học Cơ Sở Kenmore bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 16 Tháng Mười Hai để phù hợp với cộng đồng trong kỳ nghỉ lễ. Giờ địa điểm thử nghiệm Kenmore bắt đầu từ ngày 16 tháng XNUMX sẽ như sau:

  • Thứ Hai-Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 7 giờ 30 chiều
  • Thứ Bảy và Chủ Nhật, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều

Trang web thử nghiệm Kenmore sẽ đóng cửa vào ngày 24, 25 và 31 tháng 1 cũng như ngày XNUMX tháng XNUMX. Bạn có thể thực hiện cuộc hẹn trực tuyến hoặc đến để nhận xét nghiệm PCR COVID-19. Nếu bạn không có biểu mẫu đồng ý hiện tại được ghi lại với ResourcePath, bạn sẽ cần phải hoàn thành một biểu mẫu trước hoặc tại thời điểm kiểm tra của bạn.