Các gia đình sẽ được thông báo như thế nào về trường hợp hoặc trường hợp dương tính với COVID-19?

đăng ngày 15 tháng XNUMX

Khi có một trường hợp COVID-19 dương tính được xác nhận, APS làm việc với nhà trường, Quận Arlington và các quan chức y tế của tiểu bang để xác định và thông báo ngay cho những người đã tiếp xúc trực tiếp và theo dõi bất kỳ hướng dẫn cách ly nào. Tất cả các liên hệ thân thiết được thông báo ngay lập tức khi họ được xác nhận. Ngoài ra, tất cả các trường đã được hướng dẫn gửi thư thông báo COVID-19 của cộng đồng đến cộng đồng trường học của họ, xác định số trường hợp và cấp lớp, liên quan đến việc xác nhận một hoặc các trường hợp dương tính. Những thông báo này được gửi ngay sau khi tất cả các liên hệ gần gũi đã được thông báo. Gia đình cũng được yêu cầu theo dõi cẩn thận sức khỏe của học sinh của họ và tìm kiếm các triệu chứng, giữ học sinh ở nhà nếu bị bệnh. Loại trừ theo mã zip và trường học được theo dõi hàng tuần trên APS trang web.