Mẹo Thực hành Toàn diện: Ngày 31 tháng 2022 năm XNUMX

hình ảnhGiám sát Tiến độ Mục tiêu IEP
Mẹo này tập trung vào việc sử dụng đánh giá hình thức để theo dõi tiến độ mục tiêu IEP - cụ thể là cách APS các nhà giáo dục có thể phản ánh về các chiến lược đánh giá hình thành nào là hiệu quả nhất để theo dõi tiến trình đạt được mục tiêu IEP cho học sinh. Khi nhân viên được hướng dẫn để phản ánh và xem xét giám sát tiến độ, phụ huynh / người giám hộ được khuyến khích:

  • xem xét Trung tâm Iris's Tóm tắt thông tin giám sát tiến độ
  • tuân theo những chiến lược giám sát tiến độ IEP đang được thực hiện cho con bạn
  • xem xét tiến trình mục tiêu IEP của con bạn đang được theo dõi và chia sẻ với bạn như thế nào và nhóm của bạn có thể hỗ trợ bạn tìm hiểu thêm về việc theo dõi mục tiêu tiến độ IEP như thế nào

Thảo luận về cách thức giám sát và chia sẻ tiến độ thực hiện các mục tiêu với các thành viên trong nhóm, bao gồm cả phụ huynh, là một chiến lược họp nhóm IEP hợp tác và hiệu quả.