Thông điệp Video của Giám đốc Lâm thời: Ngày 20 tháng XNUMX