Thông điệp Video của Giám đốc Lâm thời: Ngày 26 tháng XNUMX