APS Thông tin mới được đăng

Học sinh Trung học Jefferson Chiến thắng Cuộc thi “Thư về Văn học” của Virginia

Hình ảnh Fatima M.Fatima Mouslik, học sinh lớp sáu của Trường Trung học Jefferson đã giành chiến thắng trong cuộc thi Thư về Văn học trên toàn tiểu bang.

Công việc của cô ấy, một lá thư cho Anne Frank, đánh bại hơn 1,000 sinh viên từ khắp tiểu bang. Mouslik đã giành được 100 đô la và cơ hội đọc lá thư của cô ấy tại một lễ hội ở Charlottesville vào cuối tháng này. Bức thư của cô ấy hiện đã được gửi tới cuộc thi quốc gia của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ để đánh giá cấp quốc gia.

Letters About Văn học là một cuộc thi đọc và viết dành cho học sinh từ lớp 4-12. Học sinh được yêu cầu đọc một cuốn sách, bài thơ hoặc bài phát biểu và viết cho tác giả (sống hoặc đã chết) về cách cuốn sách ảnh hưởng đến cá nhân họ. Các lá thư được đánh giá trên cấp độ tiểu bang và quốc gia. Hàng chục ngàn học sinh trên khắp cả nước đăng ký thi Văn mỗi năm.