Tham gia với chúng tôi cho Đêm thông tin trung học ảo

  • Tìm hiểu về quá trình chuyển tiếp lên trung học phổ thông, các lớp chính, các môn tự chọn và ngoại ngữ.
  • Các gia đình quan tâm đến các trường học / chương trình tùy chọn hoặc chuyển vùng lân cận sẽ tìm hiểu về quy trình nộp đơn và xổ số.

Từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX, mỗi trường trung học cũng sẽ tổ chức một buổi thông tin trực tiếp để các gia đình gặp gỡ nhân viên, tìm hiểu về trường và đặt câu hỏi. Xem ngày và giờ tại đây.