APS Thông tin mới được đăng

Nghe ngay: Sáng kiến ​​lập kế hoạch cho trường tiểu học

Để chuẩn bị cho việc khai trương Trường Tiểu học Alice W. Fleet mới và Trường Tiểu học Drew với tư cách là một trường toàn khu vào năm 2019, và một trường tiểu học mới tại địa điểm Reed vào năm 2021, Trường Công lập Arlington đang lên kế hoạch phát triển trường tiểu học mới. ranh giới giữa bây giờ và tháng XNUMX tới. Trong tập này, Lisa Stengle và Wendy Pilch nói về Sáng kiến ​​lập kế hoạch cho trường tiểu học hiện tại để vẽ lại ranh giới của trường tiểu học.

Để đặt câu hỏi về nhóm trước đó hoặc đề xuất chủ đề cho tập trong tương lai, hãy gửi email apsTin tức@apsva.us. Tải về và đăng ký ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng vào iTunes và Google play.