APS Thông tin mới được đăng

Nghe ngay: Loạt Podcast về Hiệu trưởng Mới

Tập tuần này của What's Up, APS? bắt đầu loạt ba phần của chúng tôi về các hiệu trưởng mới của chúng tôi. Tuần này, chúng tôi có Hiệu trưởng mới của Hoffman-Boston, Heidi Smith và Hiệu trưởng người mẫu Drew Kimberley Graves. Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên quan đến triết lý giáo dục, nền tảng, cơ hội tại các trường học tương ứng của họ và hơn thế nữa.

Để đặt câu hỏi về nhóm trước đó hoặc đề xuất chủ đề cho tập trong tương lai, hãy gửi email apsTin tức@apsva.us. Nhiều tập hơn là có sẵn trực tuyến. Tải về và đăng ký ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng vào người may quần áo, TuneIniTunes và Google play.