APS Thông tin mới được đăng

Nghe ngay: Các hiệu trưởng mới Renee Harber và Bryan Boykin

Trong tập mới nhất của chúng tôi về What's up, APS?, chúng ta kết thúc loạt bài về hiệu trưởng mới của mình bằng cách trò chuyện với Renee Harber của Trường trung học Swanson và Bryan Boykin của Trường trung học Williamsburg. Cả hai hiệu trưởng đều không xa lạ với APS đã phục vụ ở cả cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng như Văn phòng Trung tâm. Trong số các chủ đề được thảo luận, Bryan và Renee nói về lời khuyên của họ dành cho phụ huynh của các học sinh đang chuyển từ tiểu học sang trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông và kế hoạch kỳ nghỉ của họ.

Để đặt câu hỏi về nhóm trước đó hoặc đề xuất chủ đề cho tập trong tương lai, hãy gửi email apsTin tức@apsva.us. Tải về và đăng ký ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng vào iTunesGoogle play.