APS Thông tin mới được đăng

Nghe ngay: Series podcast của các hiệu trưởng mới Phần II Ellen Smith và Michelle McCarthy

Đó là Ellen và Michelle Show! Tập 26 có cuộc trò chuyện với các hiệu trưởng mới Ellen Smith của Trường Trung học Cơ sở Mới tại Tòa nhà Stratford Lịch sử và Michelle McCarthy của Trường Tiểu học Jamestown. Tìm hiểu về nền tảng, kinh nghiệm của họ, cách xây dựng trường học từ đầu và hơn thế nữa.


Để đặt câu hỏi về nhóm trước đó hoặc đề xuất chủ đề cho tập trong tương lai, hãy gửi email apsTin tức@apsva.us. Nhiều tập hơn là có sẵn trực tuyến. Tải về và đăng ký ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng vào người may quần áo, TuneIniTunes và Google play.