APS Thông tin mới được đăng

Nghe ngay: Căng thẳng thanh thiếu niên, lo âu và bệnh tâm thần

Căng thẳng, lo lắng và bệnh tâm thần là một chủ đề quan trọng, đặc biệt là đối với các bậc cha mẹ của thanh thiếu niên. Mặc dù căng thẳng là một phần bình thường của cuộc sống, nhưng nó có thể trở thành một mối quan tâm nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần khi nó chuyển thành lo lắng hoặc tệ hơn. Tham gia cùng nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép Natalie Edwards và đồng hỗ trợ viên Michelle Best của Liên minh Quốc gia về Bệnh Tâm thần (NAMI) khi chúng tôi điều hướng chủ đề này. Tìm hiểu về các dấu hiệu và triệu chứng cũng như các nguồn lực và cách giúp con bạn đối phó với căng thẳng và lo lắng.

Để đặt câu hỏi về nhóm trước đó hoặc đề xuất chủ đề cho tập trong tương lai, hãy gửi email apsTin tức@apsva.us. Nhiều tập hơn là có sẵn trực tuyến. Tải về và đăng ký ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng vào iTunes và Google play.