APS Thông tin mới được đăng

Loạt video huyền thoại sống

Tháng này, APS ra mắt một loạt video trên trang web, phương tiện truyền thông xã hội và AETV nêu bật Living Legends of Arlington. Nhân viên đã phỏng vấn một số người Arlingtonians suốt đời để hỏi họ về Tháng Lịch sử Đen có ý nghĩa như thế nào đối với họ, phản ánh kinh nghiệm của họ với tư cách là một người Mỹ gốc Phi trong cộng đồng này và đưa ra lời khuyên của họ cho sinh viên ngày nay.

Tập đầu tiên có sự tham gia của Susan Doles và Tiến sĩ Leonard Muse và tập thứ hai, được nhấn mạnh bên dưới có Eric Hill và Tiến sĩ Alfred Taylor, Jr. Hai tập cuối sẽ có sự tham gia của Aronita Brown, Mục sư Oscar Green, Emma Moorman và Thẩm phán William Newman.

Để xem tất cả các tập, hãy truy cập https://vimeopro.com/user13181565/arlington-living-legends/video/201873396.