APS Thông tin mới được đăng

Điều chỉnh dịch vụ bữa ăn cho Tuần từ 18 đến 22 tháng XNUMX

Tiếng Tây Ban Nha

Trường Công lập Arlington đang điều chỉnh dịch vụ đón bữa ăn của mình trong tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng XNUMX do ngày lễ của Tiến sĩ Martin Luther King, Jr. và Ngày nhậm chức.

Sẽ không có dịch vụ bữa ăn vào Thứ Hai, ngày 18 tháng Một và Thứ Tư, ngày 20 tháng 19. Thay vào đó, các bữa ăn sẽ được phân phát vào Thứ Ba, ngày 22 tháng Một và Thứ Sáu, ngày 15 tháng 19. Ba bữa ăn sẽ được bao gồm trong túi vào ngày XNUMX tháng Giêng và Ngày XNUMX tháng XNUMX.

Các bữa ăn có thể được nhận từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại các địa điểm trên khắp Arlington. Để biết danh sách các vị trí, tham quan APS trang mạng.