Người da đỏ Necostin nổi bật trên Dấu ấn lịch sử

necostinTrong tập phim tuần này, Dấu ấn lịch sử hãy nhìn vào người da đỏ Necostin. Rất lâu trước khi những người định cư đầu tiên đến vùng này, những người da đỏ Necostin đã ở đây.

Xem video ngắn này về cây cầu và sử dụng #APSHistoryMarkers để trả lời và đặt câu hỏi về lịch sử của nó. Loạt video Dấu ấn lịch sử, do APS, chỉ nêu bật một vài trong số hơn 80 điểm đánh dấu lịch sử nêu bật những địa điểm quan trọng trong quá khứ của Arlington để thu hút học sinh tìm hiểu về lịch sử địa phương. Để biết thêm thông tin về các video, hãy truy cập https://www.apsva.us/aetv/historical-markers-video-series.